อวยพรปีใหม่ ผู้บังคับการกองบิน ๑

นาวาอากาศเอก อภิชาติ นาถนิติธาดา หัวหน้ากองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ผู้แทนศูนย์การสงครามทางอากาศ และคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ กองบังคับการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่       ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

DSC 1

DSC 2

DSC 3

DSC 4

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด