ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ รักษาราชการ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

001 1

001 2

001 3

001 4

001 5

 

 

 

 

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด