พิธีบวงสรวง ทำบุญถวายสังฆทาน เนื่องในวันครบ ๒๓ ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงคราม        ทางอากาศ

นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ รักษาราชการ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำพิธีบวงสรวง ทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันครบ ๒๓ ปี วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ณ อาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

DSC 611

DSC 612

DSC 613

DSC 614

DSC 615

DSC 616

DSC 617

 

 

 

 

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด