พิธีทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดหนองพวงน้อย จังหวัดนครราชสีมา

พลอากาศตรี จิระศักดิ์ เรืองจวง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดหนองพวงน้อย จังหวัดนครราชสีมา และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับกำลังพลในหน่วย เนื่องในวันครบรอบ ๒๒ ปี การสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

original 81

original 82

original 83

original 84

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด