พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศกอ.

พลอากาศตรี จิระศักดิ์ เรืองจวง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์การสงครามทางอากาศ กล่าวคำสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศกอ.ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

original 71

original 72

original 73

original 74

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด