ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๐

นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ณโรงพยาบาล กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

original 61

original 62

original 63

original 64

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด