อวยพรปีใหม่ ผู้บังคับการกองบิน ๑

นาวาอากาศเอก อภิชาติ นาถนิติธาดา หัวหน้ากองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ผู้แทนศูนย์การสงครามทางอากาศ และคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ กองบังคับการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่       ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

DSC 1

DSC 2

DSC 3

DSC 4