สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ เยี่ยมและหารือข้อขัดข้อง ศูนย์การสงครามทางอากาศ

พลอากาศโท นพดล บุญมั่น ผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ และคณะฯ เยี่ยมและหารือข้อขัดข้อง ศูนย์การสงครามทางอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ รักษาราชการ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้การต้อนรับ ณ อาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

DSC03101 1

DSC03101 2

DSC03101 3

DSC03101 4

DSC03101 5

DSC03101 6