พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ รักษาราชการ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์การสงครามทางอากาศ กล่าวคำสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ในพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑

DSC 60

DSC 62

DSC 61

DSC 602