พิธีเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑

นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ รักษาราชการ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องกีฬา ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

DSC 101

DSC 1

DSC 2

DSC 3

DSC 4