พิธีรับหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง รับหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันอังคารที่ ๓ เมยายน ๒๕๖๑

1

2

3

4