พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นผู้อ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.

A1

A2

A3

A4

A5