พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์การสงครามทางอากาศ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วย และเป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

B2

B3

B4

B5

B1