การแถลงผลและปิดการฝึกทางทหารของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒

พลอากาศตรี อำนวย สมวงศ์ เสนาธิการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานการแถลงผลและปิดการฝึกทางทหารของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ โดยมี พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลฯ ณ ห้องบรรยาย วทอ.ยศ.ทอ.เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

C1

C2

C3

C4

C5