พิธีมอบทุนการศึกษา ทอ.ประจำปี ๖๑

พล.อ.อ.ฌเณศ ชลิตภิรัติ หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ทอ.ประจำปี ๖๑ แก่บุตรข้าราชการ บก.ทอ. จำนวน ๑๐ คน โดยมี พล.อ.ต. สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ. เข้าร่วมพิธีฯ ณ สำนักงาน หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

A1

A2

A3