การประชุมปรับปรุงยุทธศาสตร์ ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ. เป็นประธานในการประชุมปรับปรุงยุทธศาสตร์ ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการ ศกอ.ชั้นสัญญาบัตรเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศกอ.(๒) เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

b1

b2

b3

b4