การประชุมพัฒนา ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ. เป็นประธานในการประชุมพัฒนา ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการ ศกอ.เข้าร่วมประชุมฯ    ณ ห้องประชุม ศกอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

c1

c2

c3

c4