การสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกำลังพลตามโครงการตรวจหาสารเสพติด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ. นำข้าราชการและเข้าร่วมการตรวจหาสารเสพติดตามโครงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะกำลังพล ศกอ. เพื่อให้เป็นหน่วยงานสีขาว โดยเจ้าหน้าที่จาก ร้อย ทสห. บน. ๑ ณ อาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

d1

d2

d3

d4