การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการปฎิบัติราชการ สคม.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๑

พล.อ.ต.จำรัส บุญชูช่วย ผอ.สทท.สคม.ทอ. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการปฎิบัติราชการ สคม.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี น.อ.สุธี รักชาติ ฝสธ.ศกอ.เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม สคม.ทอ.เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

e1

e2

e3