ศกอ.ฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ประจำปี ๒๕๖๑

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ. เป็นประธานในการฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนการป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ ศกอ. โดยได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจาก มว.ดับเพลิงและกู้ภัย ผชย. บน.๑ ร่วมทำการฝึกซ้อมฯ ณ อาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

g1

g2

g3

g4