การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ของ ศป.ปส.นขต.ทอ.

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ.ได้มอบหมายให้ น.อ.อภิชาติ นาถนิติธาดา หก.กยศ.ศกอ./เลขานุการ ศอ.ปส.ศกอ.เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ของ ศป.ปส.นขต.ทอ.โดยมี จก.กร.ทอ.ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศอ.ปส.ทอ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ศบภ.ทอ.เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

a1

a2

a3

a4