ศกอ.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ.นำข้าราชการ ศกอ.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ในส่วนของ บก.ทอ.โดยการปลูกป่าชายเลนพันธุ์ไม้โปรงแดง จำนวน ๑๐๐ ต้น ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8