การประชุมพัฒนา ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ. เป็นประธานในการประชุมพัฒนา ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โดยมีข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ศกอ.เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศกอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

e1

e2

e3

e4