ศกอ.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของ ทอ.ครั้งที่ ๒

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ. ได้มอบหมายให้ น.อ.อภิชาติ นาถนิติธาดา หก.กยศ.ศกอ./เลขานุการคณะ จนท.ทำงานวัฒนธรรมองค์กรของ ศกอ.เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของ ทอ.ครั้งที่ ๒ โดยมี รอง เสธ.ทอ.(กพ.)เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่อง ค่านิยมหลักของ ทอ.กับวัฒนธรรมของ ทอ.ณ ห้องบรรยาย ทอ.เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

f1

f2

f3

f4