ศกอ.เข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร “บทบาทและหน้าที่ของ ทอ.กับงานด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร”

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ.ได้มอบหมายให้ น.อ.กฤศนิน จันทนา หก.กทย.ศกอ.เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร “บทบาทและหน้าที่ของ ทอ.กับงานด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร” โดยมี เสธ.ทอ.เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑

a1

a2

a3