ศกอ.ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ. นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคาร ณ บริเวณอาคาร ศกอ. เมื่อวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

a2

a3

a1

a4

a5

a6