ศกอ.เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศอ.ปส.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๑

น.อ.อภิชาติ นาถนิติธาดา หก.กยศ.ศกอ.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ศกอ.ให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและประชาสัมพันธ์ ศอ.ปส.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.อ.ต.ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ ผอ.สนผ.กร.ทอ.เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมวาสนาดีไซน์ โฮเทล จว.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

b1

b2

b3

b4

b5

b6