ศกอ.เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ ๕ วัด

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ. นำข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ ๕ วัดของข้าราชการ บก.ทอ. ณ อ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม โดยมี พล.อ.อ.ฌเณศ ชลิตภิรัติ หน.คณะ ฝสธ.ประจำ ผบช.เป็นประธานกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

1c

2c

3c

4c