ศกอ.เยี่ยมข้าราชการและบิดาของพนักงานราชการที่เจ็บป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ. นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าเยี่ยมข้าราชการ และบิดาของพนักงานราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ที่เจ็บป่วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ รพ.ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง จว.นครราชสีมาและ บ.โคกกะเบื้อง ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

1d

2d

3d

4d

5d

6d