ผอ.ศกอ.มอบวารสารการสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ. และคณะจัดทำวารสารของ ศกอ.เข้าพบ ผบ.ทอ.เพื่อมอบวารสารการสงครามทางอากาศในปี ๒๕๖๑ และหนังสือกลยุทธ์ “ซุนวู” ฉบับพิเศษ ที่ ผบ.ทอ.กรุณาให้ตีพิมพ์บทความในวารสารการสงครามทางอากาศ ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ผบ.ทอ.และ ผอ.ศกอ.ได้มอบวารสารการสงครามทางอากาศ ปี ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๖๗ – ๗๐ ให้ทางคณะผู้แทน นทน.รร.สธ.ทบ.รุ่นที่ ๙๖ ตามที่ร้องขอ เพื่อเก็บไว้ที่ห้องสมุดของ รร.สธ.ทบ.ณ บก.ทอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

1a

2a

3a

4a