การแถลงผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๑

พล.อ.ต.สุพจน์ เต่าทอง ผอ.ศกอ. เป็นประธานในการแถลงผลการปฎิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

1c

2c

3c