ศกอ.เข้าร่วมประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๔/๖๑

น.อ.กฤษฎา ทับเทศ รอง ผอ.ศกอ.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ศกอ.ให้เข้าร่วมประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพื้น ทอ.ครั้งที่ ๔/๖๑ โดยมี พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เสธ.ทอ.เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ทอ.เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

30 10 61 1

30 10 61 2

30 10 61 3