ผอ.ศกอ.เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา “สดุดีวีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรีย์ “วีรชน ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1b

2b

3b

4b

5b