พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศกอ.

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัด ศูนย์การสงครามทางอากาศ โดยมีข้าราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

a1

a2