พิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๒

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ และนำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ กล่าวคำสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

1a

2a

3a 2

4a