ศกอ.ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส.

นาวาอากาศเอก กฤษฎา ทับเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำกิจกรรม 5 ส.โดยร่วมกันทำความสะอาด อาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อความสะอาดและสวยงาม ทั้งบริเวณภายในและภายนอกตัวอาคารสำนักงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ

1b

2b

3b

4b

5b