พิธีทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

b1

b2

b3

b4