พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ศกอ.ประจำปี ๒๕๖๒

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำหน่วย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อวันพุธที่ ๓ เมยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องพักผ่อนศูนย์การสงครามทางอากาศ

f1

f1 1

f2

f3

f4

f5