ศกอ.ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดหน่วยงาน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดหน่วยงาน และร่วมกิจกรรม ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมกิจกรรม ฯ เมื่อวันพฤหัสที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

m1

m2

m3

m4

m3a