ศกอ.จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน

นาวาอากาศเอก กฤษฎา ทับเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ในสังกัดฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน โดยขอรับการสนับสนุนครูฝึกจาก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

e

f

g

h