ศกอ.ประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ครั้งที่ ๑/๖๓

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ศูนย์การสงครามทางอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๓ โดยมี คณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ข้าราชการ พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ แม่บ้าน ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

d2

d1

d3