ศกอ.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพบิดาข้าราชการในสังกัด

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ พันตำรวจเอก มนัส นาถนิติธาดา บิดา นาวาอากาศเอก           อภิชาติ นาถนิติธาดา หัวหน้ากองยุทธศาสตร์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ โดยมีข้าราชการ ศกอ. ร่วมในพิธีฯ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และฌาปนกิจศพวันพฤหัสบดีที่      ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลา ๑๓ และ เมรุ ๑ ศาลาทักษิณาประดิษฐ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

e

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

e9