ศกอ.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ โดยมี คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

h3

h2

h1