ศกอ.จัดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ นำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึกพระราชทาน เมื่อศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

000

002

001

003

005

006

007

008