ศกอ.ประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ครั้งที่ ๒/๖๓

นาวาอากาศเอก กุศล ขันธ์สอาด นายทหารฝ่ายเสนาธิการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ศูนย์การสงครามทางอากาศ ครั้งที่ ๒/๖๓ โดยมี คณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้น ข้าราชการ พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ แม่บ้าน ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

f1

f2

f3