ศกอ.ประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

g1

g2