ศป.ปส.ศกอ.จัดงานนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์การสงครามทางอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ และนำข้าราชการ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ศูนย์การสงครามทางอากาศ ชมนิทรรศการฯ ในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การสงครามทางอากาศ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์การสงครามทางอากาศ

9b

10b

1b

2b

3b

4b

5b

8b

6b

7b