ผอ.ศกอ.เข้าร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธศาสดาประชานาถ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธศาสดาประชานาถ (พิธีแบบล้านนา) ซึ่งกองทัพอากาศจัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การทิวงคต จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณจุดชมวิว สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

1m

2m

3m

4m

5e