ผอ.ศกอ.เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓

พลอากาศตรี สุพจน์ เต่าทอง ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ (Royal Thai Air Force Symposium 2020 ) โดยมี พลอากาศเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิด , พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในที่ประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ

1d

2d

3d

55d

4d