ศกอ.ประชุม คณก.จัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๗ ครั้งที่ ๒

นาวาอากาศเอก สุธี รักชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศ ฉบับที่ ๗๗ ครั้งที่ ๒ โดยมี คณะกรรมการจัดทำวารสารการสงครามทางอากาศของศูนย์การสงครามทางอากาศเข้าร่วมประชุม ฯ เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ

e1

e2

e3

e4